PhotoMuseum.nl

19th century photography

Foto Sybrandahuis Friesland

Omschrijving

Sijbrandahuis Friesland. Mannen bezig aan de wegverharding Birdaarderstraatweg te Sybrandahuis 1919. Op de foto 10 arbeiders uit Broek onder Akkerwoude e.o. Vooraan in uitgeslatte gedeelte Foeke Gosses Hoekstra en Gale Gosses Hoekstra. daarachter vlnr.: Jemke Ebeles van Hijum, Feije Pieters Postma , Jan Pieters Uitterdijk, Klaas Sijtses Rozema, Hoger staand op de rand van de glooiwal : Jouke Jelles de Jong ,Sybren Willems Minnema, Binne Alberts Venema en Hendrik Joukes Zwaagstra . Sijbrandahuis (officieel, Fries: Sibrandahûs, [sibrɔnda’hu:s]?) is een dorp in de gemeente Dantumadeel, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten westen van Dokkum, tussen Raard en Rinsumageest. In 2021 telde het dorp 40 inwoners. Het is daarmee de kleinste kern van de gemeente Dantumadeel. Het wordt soms ook wel een buurtschap genoemd. Sinds 2009 is de Friese naam de officiële. Waar voorheen op de plaats- en straatnaamborden zowel de Friese als de Nederlandse namen werden vermeld, worden sindsdien alleen nog de officiële Friese namen vermeld.

Prijs

€ 40,00

Interesse?

Stuur een e-mail naar [email protected].Sijbrandahuis Friesland. Mannen bezig aan de wegverharding Birdaarderstraatweg te Sybrandahuis 1919. Op de foto  10 arbeiders uit Broek onder Akkerwoude e.o. Vooraan in uitgeslatte gedeelte Foeke Gosses Hoekstra en Gale Gosses Hoekstra. daarachter vlnr.: Jemke Ebeles van Hijum, Feije Pieters Postma , Jan Pieters Uitterdijk, Klaas Sijtses Rozema, Hoger staand op de rand van de glooiwal : Jouke Jelles de Jong ,Sybren Willems Minnema, Binne  Alberts Venema en Hendrik Joukes Zwaagstra . Sijbrandahuis (officieel, Fries: Sibrandahûs, [sibrɔnda’hu:s]?) is een dorp in de gemeente Dantumadeel, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten westen van Dokkum, tussen Raard en Rinsumageest. In 2021 telde het dorp 40 inwoners. Het is daarmee de kleinste kern van de gemeente Dantumadeel. Het wordt soms ook wel een buurtschap genoemd. Sinds 2009 is de Friese naam de officiële. Waar voorheen op de plaats- en straatnaamborden zowel de Friese als de Nederlandse namen werden vermeld, worden sindsdien alleen nog de officiële Friese namen vermeld.