PhotoMuseum.nl

19th century photography

Foto Zuid Afrika Zulu stam

Omschrijving

Afrika Zulu's (Zoeloes) bij kookpot rond 1895. Regio Zuid Afrika. Tot aan de 19e eeuw stelde de Zoeloestam weinig voor en vormden ze slechts een onbeduidend onderdeel van de Mthethwaconfederatie.[2] Onder koning Shaka werd het Zoeloekoninkrijk in de jaren 20 van de 19e eeuw vergroot door verovering en assimilatie. De hervorming van zijn effectieve impileger gaf hierbij de doorslag. Van een kleine stam van minder dan 1500 mensen evolueerden ze tot een grote natie tussen de rivieren Tugela en Pongola. Shaka's veroveringen waren deels verantwoordelijk voor de Mfecane - de "verplettering", een grootscheepse migratie van vele opgejaagde volkeren rond Zoeloeland. Zoulou. Zulu , Zoeloe.

Prijs

€ 60,00

Interesse?

Stuur een e-mail naar [email protected].Afrika Zulu's (Zoeloes)  bij kookpot rond 1895. Regio Zuid Afrika. Tot aan de 19e eeuw stelde de Zoeloestam weinig voor en vormden ze slechts een onbeduidend onderdeel van de Mthethwaconfederatie.[2] Onder koning Shaka werd het Zoeloekoninkrijk in de jaren 20 van de 19e eeuw vergroot door verovering en assimilatie. De hervorming van zijn effectieve impileger gaf hierbij de doorslag. Van een kleine stam van minder dan 1500 mensen evolueerden ze tot een grote natie tussen de rivieren Tugela en Pongola. Shaka's veroveringen waren deels verantwoordelijk voor de Mfecane - de "verplettering", een grootscheepse migratie van vele opgejaagde volkeren rond Zoeloeland. Zoulou. Zulu , Zoeloe.