PhotoMuseum.nl

19th century photography

Foto Katwijk Buitensluis

Omschrijving

Katwijk Buitensluis. Nu kan je er overheen rijden naar de Noordduinen zonder dat je merkt dat de Buitensluis er  onder zit. Het gemaal staat een paar honderd meter landinwaarts. De kanaalkom daar tussen dient om het water op te slaan zodat het peil veel hoger is dan de zee. Dan kan bij hoog zeewaterpeil toch water worden uitgeslagen. De woningen zijn dienstwoningen van het Hoog Heemraadschap Rijnland. Het betreft een diapositief. Maker: Paul van Galen          

Prijs

€ 60,00

Interesse?

Stuur een e-mail naar [email protected].Katwijk Buitensluis. Nu kan je er overheen rijden naar de Noordduinen zonder dat je merkt dat de Buitensluis er  onder zit. Het gemaal staat een paar honderd meter landinwaarts. De kanaalkom daar tussen dient om het water op te slaan zodat het peil veel hoger is dan de zee. Dan kan bij hoog zeewaterpeil toch water worden uitgeslagen. De woningen zijn dienstwoningen van het Hoog Heemraadschap Rijnland. Het betreft een diapositief. Maker: Paul van Galen