Stad & Land U t/m X

122 foto's. Laatste update op 21-05-2024.

Welkom op de afdeling oude foto's van steden en dorpen. In deze zalen A t/m Z vindt u vintage foto' , originele Nederlandse stads- en dorpsfoto's van voor 1900. De meeste foto's van 1860-1895 zijn op papier en van het albumentype, dat betekent dat het papier met albumine ofwel een eiwitpapje is bestreken. Er zijn ook andere gelei-achtige papjes dan eiwit mogelijk, zoals collodium en gelatine, die ook lekker uitstrijken op glas of papier. aan het albuminepapje word een lichtgevoelige stof toegevoegd en dat is vrijwel altijd een zilverzout. Zilverzouten worden onder invloed van licht extreem snel zwart. Op dat gegeven, een gelei met één of andere lichtgevoelig zilverzout, berust bijna de gehele analoge fotografie. Fixeren is nog nodig om het proces op tijd te stoppen en de afbeelding te behouden. Kijk ook eens bij de afdeling ' Help, waar is dit.' Misschien weet u wel waar dit is. Veel plezier en laat af en toe een berichtje achter. Groet Rob Wagenaar. Vintage photography, albumentype , oude foto's

Kasteel Cannenburg te Vaassen 1890

Kasteel De Cannenbur...

Uitwijk Boerderij de Hoogt Hoefpad Uitwijk . Afgebroken 1890. De boerderij heette officieel de 'Almingshoeve'. In juli 1842 stond te koop in het Algemeen Handelsblad en de Oprechte Haarlemsche Courant 'Eene kapitale wel onderhoudene watervrije Bouwhoeve, genaamd Almingshoeve, aangenaam gelegen in de Gemeente Uitwijk, (Land van Altena, Kanton Heusden), bestaande in eene zeer goede Heerenhuizinge, bevattende 4 Beneden en 4 Bovenkamers, 2 Keukens , Mangelkamer, Karnvertrek, 3 Kelders, daaraan vast staande groote Schuur en Stallingen, alles voorzien van Pompen en verdere Gemakken, voorts in een afzonderlijk staand Bakhuis en groote Schuur en in daarbij behoorende Tuinen, Boomgaarden, extra goede Bouw-, Wei- en Hooilanden, Bepotingen en Beplantingen, te zamen ongeveer groot 50 Bunders, voor het grootste gedeelte aan en bij elkander onder Uitwijk voornoemd gelegen.'
Blijkbaar ging de verkoping niet door, want de boerderij werd in 1897 wegens nooit opgehelderde redenen afgebroken in opdracht van Henri van Eeten.Voormalig zoekplaatje opgelost door Jan Spoolder i.s.m. Piet Boer en Martin Snuverink.

Uitwijk de Hoogt +/-...

Uitwijk Waardhuizen 1880 fotograaf J.A. Tukker Gorinchem Electricien Mechanicien. Zeer zeldzame foto uit de topsector van vroege Nederlandse stads- en dorpssector. Uitwijk (dialect: Uittik) is een dorp in de gemeente Altena in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is gelegen in het Land van Altena, dat vanouds tot het Graafschap Holland behoorde. Uitwijk behoorde tot de gemeente Almkerk en Uitwijk, vanaf 1879 samen met Emmikhoven en Waardhuizen tot Almkerk c.a., vanaf 1973 tot de gemeente Woudrichem en sinds 2019 is het ingedeeld in de gemeente Altena.

Toponymie
Het woord -wijk komt van het Latijnse vicus dat dorp of woonplaats betekent. Met uit wordt de ligging aan de benedenloop (van de Alm bedoeld, dit in tegenstelling tot Rijswijk, dat duidt op de ligging aan de bovenloop.

Uitwijk Waardhuizen

Uitwijk bij Waardhuizen Pomp op Pompstraat bij driesprong met Hoefpad en Langstraat. foto J.A. Tukker Electricien mecanicien plm 1885. Topfoto uit devroege Nederlandse Stads en Dorpsfotografie. Uitwijk (dialect: Uittik) is een dorp in de gemeente Altena in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is gelegen in het Land van Altena, dat vanouds tot het Graafschap Holland behoorde. Uitwijk behoorde tot de gemeente Almkerk en Uitwijk, vanaf 1879 samen met Emmikhoven en Waardhuizen tot Almkerk c.a., vanaf 1973 tot de gemeente Woudrichem en sinds 2019 is het ingedeeld in de gemeente Altena.

Toponymie
Het woord -wijk komt van het Latijnse vicus dat dorp of woonplaats betekent. Met uit wordt de ligging aan de benedenloop (van de Alm bedoeld, dit in tegenstelling tot Rijswijk, dat duidt op de ligging aan de bovenloop.

Uitwijk Waardhuizen

Urk Oude Straat wijk...

Urk Wijk5 of wijk 6 ...

Catharijnebarriere, Photo Winsen Utrecht

Utrecht 1870

v/h Hotel Pays Bas, foto van Winsen

Utrecht 1875 JansKer...

Utrecht Wittevrouwensingel met vrachtschepen en vrachtwagen

Utrecht 1925

Utrecht Catharijnebarriere Foto van Winsum. We zien De Smakkelaarsbrug waar de Oude Rijn de Stadsbuitengracht / -singel verlaat. Locatie heet nu Smakkelaarsrotonde.

Utrecht Catharijneba...

Utrecht Catharijnesingel , brug tussen Mariaplaats en station. Zichtbaar Dom en Mariakerk . De Stadsbuitengracht is de singel rond de oude binnenstad van de Nederlandse stad Utrecht. De Stadsbuitengracht is aangelegd in de twaalfde eeuw als verdedigingswerk van de stad. De waterwegen Kromme Rijn en Vaartsche Rijn monden uit in het zuidelijke deel van de Stadsbuitengracht, de Utrechtse Vecht begint in het noordelijk deel. Langs de enkele kilometers lange gracht is (grotendeels) het Zocherpark gelegen.
De straten die aan de buitenzijde rond de Stadsbuitengracht lopen heten (vanaf het noorden met de klok mee) de Weerdsingel, Wittevrouwensingel, Maliesingel, Tolsteegsingel, Catharijnesingel en Daalsesingel. Een deel van de gracht is in 1968 gedempt en sinds 2020 weer geheel bevaarbaar.[1]

Utrecht Catharijnesi...

Utrecht de Dom Domtoren en Domstraat foto van Winsen Utrecht. Kabinetkaart rond 1870

Utrecht Dom Domtoren...

Utrecht Dom Oude Gracht rond 1900 Lantaarnplaatje Diapositief Glasplaat

Utrecht Dom Oude Gra...

Utrecht de Domkerk , domplein met oude societeit PHRM

Utrecht Domplein 187...

Vroege foto Van Winsen

Utrecht Domplein 187...

Photo Oosterhuis cab card

Utrecht Drift 1880

Utrecht Geertekerkhof en Geertekerk Foto van Winsen rond 1875

Utrecht Geertekerk r...

Utrecht . Soldatenploeg voor 1901 . Foto G.C. Smeekes. Vleutenseweg 126 Utrecht

Utrecht Kazerne en s...

Utrecht Lichte Gaard Oude gracht rond 1860 . Zeer vroege CDV

Utrecht Lichte Gaard

Malibaan 1870 Foto P. Oosterhuis

Utrecht Maliebaan

Utrecht Maliebaan 1875 foto van Winsen uitg B. Brugsma Azn

Utrecht Maliebaan 18...

Utrecht Maliebaan 1875 Foto Van Winsen Uitg. B. Brugsma

Utrecht Maliebaan 18...

Utrecht Maliebaan rond 1875 vroege foto van P. Oosterhuis. Kabinetkaart

Utrecht Maliebaan 18...

Utrecht Maliebaan rond 1875 foto van Winsen

Utrecht Maliebaan ro...

Utrecht Maliebaan Foto B. Brugsma Azn. Rond 1890 Uitg. Wegener & Mottu

Utrecht Maliebaan We...

Utrecht Maliesingel bij Sterrenwacht en Sonnenborgh rond 1875 foto Wegner Mottu Amsterdam

Utrecht Maliesingel ...

Utrecht bij Sonnenborgh en Maliesingel rond 1875 foto H. Jonker Apothekersdijk 7 Leiden

Utrecht Maliesingel ...

Utrecht Maliesingel Lepelenburg 1875 foto Van Winsen Uitg. B.Brugsma Azn

Utrecht Maliesingel ...

Utrecht Maliesingel ...

Utrecht Maliesingel. Foto Jonker Leiden rond 1875. Kabinetkaart. De Stadsbuitengracht is de singel rond de oude binnenstad van de Nederlandse stad Utrecht. De Stadsbuitengracht is aangelegd in de twaalfde eeuw als verdedigingswerk van de stad. De waterwegen Kromme Rijn en Vaartsche Rijn monden uit in het zuidelijke deel van de Stadsbuitengracht, de Utrechtse Vecht begint in het noordelijk deel. Langs de enkele kilometers lange gracht is (grotendeels) het Zocherpark gelegen.
De straten die aan de buitenzijde rond de Stadsbuitengracht lopen heten (vanaf het noorden met de klok mee) de Weerdsingel, Wittevrouwensingel, Maliesingel, Tolsteegsingel, Catharijnesingel en Daalsesingel. Een deel van de gracht is in 1968 gedempt en sinds 2020 weer geheel bevaarbaar.[1]

Utrecht Maliesingel ...

Mariaplaats Zadelstraat rond 1875

Utrecht Mariaplaats ...

Utrecht Mariaplaats detail Stereofoto rond 1900 . Domtoren op de achtergrond.

Utrecht Mariaplaats ...

Utrecht Neude rond 1875. Het plein heeft van oorsprong de vorm van een symmetrisch trapezium met op iedere hoek twee straten. Door de doorsteek van de verkeersader Potterstraat/Lange Jansstraat over het plein hoort een van de punten van het trapezium echter visueel niet meer bij het plein. In de nabijheid bevinden zich de Hardebollenstraat (voormalige rosse buurt), de lapjesmarkt op de Breedstraat, het Utrechtse stadhuis en de Oudegracht. Tot in de jaren 90 van de twintigste eeuw was het een parkeerplaats; Anno 2022 is er vrij veel horeca met 's zomers terrassen en worden er festivals en grote evenementen georganiseerd. Op het plein staat een opvallende vlaggenmast. Jaarlijks heeft het Festival aan de Werf er in mei zijn publiekstent en centrale verkooppunt. In het najaar is er een kookfestival en rond Kerst is er een kerstmarkt.

Utrecht Neude

Utrecht Nieuwe gracht Fotograaf serre rond 1890. L.E. Serre 1847-1897

Utrecht Nieuwe Grach...

Utrecht Ooglijdersgasthuis 1890

Utrecht Ooglijdersga...

17x 23 Fotograaf onbekend

Utrecht Oosterkade

Utrecht Oude Gracht Stereofoto

Utrecht Oude Gracht

Utrecht Oude Gracht

Utrecht Oude Gracht

Utrecht bij stadhuis en stadhuis brug

Utrecht Oude Gracht

Bij het stadhuis - Kabinetkaart Uitg. A. Jager

Utrecht Oude Gracht

Utrecht Oude Gracht Glasplaat positief

Utrecht Oude Gracht

Oude Gracht bij Oudaan 20x24 cm

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht foto Grolman 1870

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht 1870 foto Grolman

Utrecht Oude Gracht ...

photo van Winsen cab Card

Utrecht Oude gracht ...

Utrecht Oude Gracht 1875 Photo Constand Grolman cc

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht bij Oudaan ph. Constand Grolman

Utrecht Oude Gracht ...

Zoutdruk 17x12

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht 1870 Foto Grolman Uitg. Sen Ven Vend Kunsthandel Utrecht

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht bij Oudaan albumen 20x 28 cm

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht richting Donkere Gaard rond 1890 Domtoren

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht bij Oudaen rond 1875 foto van Winsen

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht Lantaarnplaatje Ingekleurd

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude Gracht met Domtoren rond 1882. Albumentype Foto Otto Liebe DK.

Utrecht Oude Gracht ...

Utrecht Oude gracht aan de Noordzijde ofwel Weerdzijde. Stereofoto. Rechts de eerste grote katholieke kerk in Utrecht sinds de aanname van de grondwet van Thorbecke in 1839 met het artikel over de godsdienstvrijheidt. De stijl is Neoclassicistisch, naar de klassieke Romeinse en Griekse architectuur. Dat verklaart ook de grote pilaren in het voorportaal. Vergelijk het Akropolis in Athene en de ingang van het Pantheon in Rome. In die tijd werden meer kerken in deze neostijl gebouwd en zijn bekend onder het begrip waterstaatskerk. De bouw van deze kerk startte direct in 1839.

Utrecht Oudegracht W...

Utrecht Paardenkoets, postkoets, De wagen van Utrecht op Gorinchem vice-versa bij gelegenheid van de St Maarten-Paardenmarkt aldaar 13.11.1883 Foto Wegner & Mottu

Utrecht Paardenkoets...

Utrecht Kromme Nieuwe Gracht, Pausdam en Paushuizen. Rond 1880 Albumentype

Utrecht Pausdam Paus...

Utrecht Pays Bas Hotel foto A.J.J. van Winsen,

Utrecht Pays Bas hot...

Utrecht Pieterskerkhof De Vereniging

Utrecht Pieterskerkh...

Collodion 24x17cm

Utrecht Tolsteeg

Utrecht Vee-artsenijschool rond 1900 albumentype

Utrecht Veeartsenijs...

Utrecht Vischmarkt

Utrecht Vischmarkt

Utrecht Vismarkt Maartensbrug in reparatie. Achtergrond stadhuis. Cyanotypie Utrecht 22x28cm . De Engelse wetenschapper, fotograaf en astronoom John Herschel ontdekte dit proces in 1842. Hoewel John Herschel misschien wel de ontdekker is, is Anna Atkins degene die het toepaste in de fotografie. Zij bracht een gelimiteerde serie boeken met cyanotypische afbeeldingen uit die varens en andere planten beschreven. Doordat zij gebruik maakte van dit proces, wordt zij ook wel gezien als de eerste vrouwelijke fotograaf.

Het proces ontstaat bij het gebruik van twee chemicaliën:

Ammoniumijzercitraat
Kaliumhexacyanoferraat(III).
Als deze twee stoffen worden blootgesteld aan sterk licht veranderen ze in Pruisisch blauw. Wanneer de chemische middelen zijn weggespoeld met water blijft er een stabiele en kenmerkende blauwe kleur achter, waarop de afbeelding in witte lijnen is weergegeven.

Utrecht Vismarkt

Utrecht Vismarkt 1870 Foto Grolman

Utrecht Vismarkt 187...

Cab. kaart P. Oosterhuis

Utrecht Vreeburg 187...

Utrecht Vreeburg photo Winsen 1875

Utrecht Vreeburg 187...

Utrecht Vreeburg 1870 vroege foto van A.J.J. van Winsen

Utrecht Vreeburg 187...

Utrecht Vreeburg 1875 Bewerkte Foto van Winsen uitg. B. Brugsma Azn

Utrecht Vreeburg 187...

Utrecht Wittevrouwenbrug en oud Poltieburo Wittevrouwen bij Voorstraat en Nobelstraat rond 1875 foto van Winsen Utrecht

Utrecht Wittevrouwen...

Utrecht Wittevrouwensingel met volgens onderschrift Villa Welgelegen. Rond 1920 Voor Photomuseum.nl een te late foto, maar wegens picturaal beeld toch in cgeplaatst.ollectie en

Utrecht Wittevrouwen...

Mariaplaats Zadelstraat rond 1895

Utrecht Zadelstraat ...

Veendam Kerkstraat ca 1880. Deze huidige winkelstraat was toen nog een zandweg en heette nog Kerklaan. Kabinetkaart.

Veendam Kerkstraat

Veere Vogelvlucht rond `1908. Foto A.P.C. van Son. Haarlem. Glasplaat positief. 8x12 cm.

Veere Vogelvlucht

Velp bij Arnhem, ingang Hoofdstraat. Rond 1890 .

Velp bij Arnhem

Velp Kerkweg Foto W.Oldenkamp

Velp Kerkweg

Velp Kerkweg Foto Oldenkamp

Velp Kerkweg

Velsen. Meervlietstraat. De stoomtram komt uit de richting Alkmaar en rijdt naar Haarlem. De lijn kwam in exploitatie door de TN, (Tramways Neerlandais) een Belgische onderneming, op 21 juni 1896. Vandaar de locomotief van Belgisch type en de spoorwijdte van 1000 mm. De HSM nam het beheer van de lijn over in 1902. De exploitatie van de 30,0 km lange lijn kwam toen bij de HA, de Stoomtram Haarlem - Alkmaar. De NZHTM exploiteerde de lijn van Haarlem (Schoten) uit van 1 juli 1909 af. Velsen - Alkmaar werd opgeheven op 7 oktober 1923 en kort erna opgebroken; Velsen - Alkmaar werd opgeheven op 8 april 1924 en kort daarna opgebroken, na nog geen dertig jaar dienst te hebben gedaan. Tram Rails.

Velsen Meervlietstra...

Velsen Zuid Rijksstraatweg Hotel Prins aan de Rijksweg (later Meervlietstraat) hoek Driehuizerkerkweg (later Kerkesingel) in Velsen-Zuid
;

Velsen Zuid

Velsen. Vermoedelijk plaatsing van beton/cementringen voor vernieuwing van een welput bij het huis van J. Slenters, Wijkerstraatweg L32 in het toenmalige Wijkeroog. Rond 1909. Foto: gelatinetype 16x22cm. Fotograaf onbekend. 
In het Haarlems Dagblad van 6 oktober 1909 wordt door B&W voorgesteld om het pand aan de Wijkerstraatweg (is nu Velsen-Noord) onbewoonbaar te verklaren omdat het water uit de welput niet drinkbaar is. Het pand was eigendom van J. Slenters.
Op 29 juni 1910 wordt in hetzelfde dagblad bericht dat de onbewoonbaarverklaring is opgeheven omdat het drinkwater "thans voldoet aan de 'eischen' die aan goed drinkwater kunnen gesteld worden". Bijgaande foto diende misschien als bewijs van de vernieuwing der waterput.                                Genealogie: Er was in de 19e-eeuw ook een J. Slenters actief in Haarlem. aannemer/bouwer, overleden in 1893 (bron NHA) . De J. Slenters uit Velsen, was mogelijk zijn zoon. # Paard en wagen #, # welput #, # waterput #, # betonindustrie Velsen # . 
Dank aan Historische Kring Velsen voor nadere info.

Velsen, waterput, 19...

Velzen Zuid Oude Rijksstraatweg Kabinetfoto rond 1890

Velzen Zuid O. Rijks...

Vlissingen kabinetkaart

Vlissingen 1870

stereofoto Vlissingen 1870 Stads koffiehuis en beurs

Vlissingen stereo 18...

Volendam Doolfhof. Albumentype rond 1900. zie ook https://www.zuiderzeecollectie.nl/object/collect/Zuiderzee_museum-35888 . Volgens kadasterkaart 1870 perceel 1150 . Aan de linkerkant daarvan, tussen perceel 1115 en 1116, stond vermoedelijk de fotograaf.

Volendam Doolhof

Voorburg Heerenstraat met rechts op de voorgrond het huis van dr Beguin rond 1900

Voorburg Heerenstraa...

Heerenstraat Voorburg . Rechts op de foto huis van dokter Beguin

Voorburg Heerenstraa...

Voorburg Heerenstraat "waar Gerbrand de Zwart geboren is, Het huis links is het huis van Tante Marie Werner, de zuster van Michiel Antonie (red. de Zwart, architect)en zijn broer Hendrik Karel"

Voorburg Heerenstraa...

Voorburg , " huis van den Heer J.C. Mulder Gebouwd door de architect M.A. de Zwart Voorburg."

Voorburg Heerenstraa...

Voorburg Hoek Heerenstraat 
(afgesloten) NH Kerk 1906. Dakvernieuwing. vlg aantekening op achterzijde Personen. vlnr Audiev Rentmeester, Van Duyn Kerkmeester, de Raade Pres. Kerkm. Nieuwenhuijzen, pres. College van Notabelen, Brakman, kerkmeester jongst gekozene De man met het stokje rechts is Frans Slingerlandt.Zie http://goo.gl/maps/3J0gE

Voorburg hoek Heeren...

Voorburg Leidschendam met enkele buitens

Voorburg Leidschenda...

Voorburg molen de Vlieger albumen type 23x28 cm .Op oorspronkelijke plaats. De huidige molen De Vlieger werd in 1621 gebouwd onder de naam "Binckhorstmolen", ter vervanging van de in 1461 gebouwde voorganger met de zelfde naam, die stond aan de Haagsche Vaart (de huidige Trekvliet). 

Als plaats voor deze molen koos men ongeveer het midden van de polder aan de kant van de Broeksloot, waarmee de molen met een ongeveer 100 meter lange molensloot was verbonden. De molen heeft enige eeuwen zijn werk gedaan, zij het met regelmatige reparaties en aanpassingen. Ook veranderde de naam van de molen waarschijnlijk ergens in de achttiende eeuw in "molen De Vlieger" soms ook "Vliegermolen" genoemd. Helaas werd bij de ruimtelijke ontwikkelingen rond molen De Vlieger onvoldoende rekening gehouden met de windvang. In de vijftiger en zestiger jaren was de molen inmiddels zo ingebouwd dat voorstellen kwamen om hem maar af te breken. In 1959 werd de molen echter van ondergang gered, dankzij actie van oprichters van de Stichting Mooi Voorburg.In 1989, bij de reconstructie van het gebied, deed de gelegenheid zich voor om de molen te verplaatsen naar de polder Essesteijn. Deze spectaculaire verplaatsing, waarbij de romp en de kap over de spoorlijn moesten worden getild, kreeg veel aandacht van de Voorburgers maar ook van de pers en de televisie. Nu staat molen De Vlieger al weer vele jaren op zijn nieuwe plaats, in goede conditie gehouden door regelmatige onderhoud van de gemeente.

Voorburg Molen de Vl...

Voorburg Molen van Baas Parkweg vroeger Achterweg , mogelijk ook Zwartelaan geheten. Molen van 1683-1916 afgebroken. photografisch atelier L. Welter Laan van Nieuw Oosteinde

Voorburg Molen van B...

Voorburg Huis Felicia: info Martin Snuverink: de voorzijde van de villa Felicia. Mogelijk is het huis een ontwerp van de gemeentearchitect M.A. de Zwart. Het huis dateert van ca 1895. De foto is genomen tussen 1890 en 1908. Villa Felicia, op de hoek Parkweg/Laan van Nieuw Oosteinde, gezien vanaf de Zwartelaan in noordwestelijke richting; in 1963 afgebroken ten behoeve van nieuwbouw van het politiebureau.

Voorburg Parkweg

Rijswijk Delftsche Vliet: Rijswijk Info Martin Snuverink: Delftsche Vliet met Vlietweg (nu Jan Thijssenweg), gezien vanaf de Hoornbrug in de richting Drievliet en Leidschendam.
In de verte is de Tolbrug te zien, een vaste brug die aan de Rijswijkse kant van de Haagse Trekvliet stond. De Hoornbrug was toen nog een vaste brug. Daarom moet de foto van voor 1900 dateren.
Zie ook 
http://www.beeldbankrijswijk.nl/alle-beelden/indeling/detail/start/76?q_searchfield=jan+thijssenweg
http://www.beeldbankrijswijk.nl/alle-beelden/indeling/detail/start/80?q_searchfield=jan+thijssenweg
http://www.beeldbankrijswijk.nl/alle-beelden/indeling/detail/start/81?q_searchfield=jan+thijssenweg
http://www.beeldbankrijswijk.nl/alle-beelden/indeling/detail/start/109?q_searchfield=jan+thijssenweg

Voorburg Rijswijk

Voorburg v/h Westein...

Voorburg , voormalige onderwijzerswoning behorend bij de dorpsschool aan de Vlietstraat. Prieel rechts op voorgrond onzichtbaar door het groen. Links lag de losplaats Kerkstraathaven

Voorburg Vliet Vliet...

CDV Vorden huis den Bramel vermoedelijk rond 1863. Voor de verbouwing met neogotische elementen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Den_Bramel

Vorden Den Bramel 18...

Vreeland aan de Vecht met ophaalbrug rond 1900

Vreeland Ophaalbrug ...

Albumentype 1890 16 x 12

Vught Dorspstraat 1

Albumentype 12,5 x 16 cm

Vught Koffiehuis de ...

albumentype 16 x 12

Vught NH Kerk 1890

albumentype 16 x 12

Vught RK Kerk 1890

albumentype 16 x 12

Vught Weg naar Boxte...

albumentype 16x12

Vught Weg naar Helvo...

Wageningen Lexkesveer . Datering onzeker

Wageningen Lexkesvee...

De Weere Gouwe 44 , NH. nabij Hoogwoud. Stolpboerderij met donker bebaarde boer, paard, vrouw in klederdracht en 4 kinderen Op achterzijde stempel photograaf J. Swaab Amsterdam . Boerderij is aanzienlijk verbouwd.

Weere De Weere Gouw...

Weesp Villa Casparus Destijds bedoeld als woning voor Casparus van Houten, fraai gesitueerd aan het Smal Weesp. Villa Casparus is een monumentale villa aan de Amstellandlaan in de Nederlandse gemeente Weesp. De opdrachtgever was Casparus van Houten Jr., eigenaar van de cacaofabriek Van Houten.[1] Het is inmiddels tot appartementen complex verbouwd. 
De villa is gebouwd in 1901 in eclectische stijl door de architect Abraham Salm en had oorspronkelijk 99 kamers.[1] Zij heeft een lichtkoepel met gebrandschilderd glas ontworpen door Adolf le Comte. Vanaf de bouw was de villa voorzien van een centrale verwarming en een lift.[2] De tuin was een ontwerp van Leonard Springer.[1]
Casparus van Houten heeft maar kort van zijn villa kunnen genieten, hij overleed in 1901. Zijn erfgenaam was Douwinus van Houten (1861-1939) die in de villa ging wonen. Hij overleed op 18 maart 1939 en de villa stond vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog grotendeels leeg. Het werd gebruikt voor de huisvesting van de gemobiliseerde militairen.[3] Het bood, onder andere, onderdak aan een deel van de staf van het II-23-RI (Regiment Infanterie) en 87 bereden manschappen en hun paarden.

Weesp Villa Casparus

Wemeldinge Noordelijke Achterweg rond 1910 . Te koop

Wemeldinge Noordelij...

Winschoten. Kabinetkaart plm. 1890. Dit is de Gedempte Venne of Binnen Venne. De toren van de NH kerk kreeg later een veel hogere opbouw.

Winschoten Binnen Ve...

Opgelost dankzij Jan Lemmens Markt 1 Winterswijk Jacobskerk

Winterswijk

Foto, genomen van het dak, uit de bouwperiode van de polygonale HSM locomotievenloods (links) met 12 standen (locomotiefsporen), in gebruik genomen in 1908, ter vervanging van de oude polygonale loods met 9 standen, die toen in gebruik kwam bij de Duitse spoorwegmaatschappij. De nieuwe 16,14 m draaischijf op de voorgrond is nog niet ingemetseld, maar kan al wel worden gedraaid met de tijdelijke bomen. De windwerken met zwengel staan er ook al op. Het kolenpark op de achtergrond is al wel in gebruik, getuige de aanwezige steenkool. Uitbreiding van het depot was dringend nodig wegens het zware steenkolenvervoer.
Rechts lopen twee spoorlijnen weg: uiterst links die naar Borken (thans nog deels aanwezig als natuurlijke verbindingszone) en die naar Bocholt (opgebroken). De lijn naar Zevenaar begon rechts buiten beeld op het afzonderlijke station Winterswijk GOLS. De hier nieuwe draaischijf heeft er gelegen tot 1960. Er kwam tot die tijd nog wel eens een stoomloc in Winterswijk.
Midden achter de houten takkenbossenloods; links ervan de deels stenen lampisterie en oliebergplaats; rechts staat al een waterkraan op zijn uiteindelijke plek.
We zien ook hotel Wamelink nog in de verte (in het midden).
Website: http://www.marktplaza.nl/L14608723/1/Winterswijk-H [...]
Met een lettertje verschil is Wamelink nog bezongen door Jeroen van Merwijk, die en passant het station ook nog noemt :-)
Website: http://humortv.vara.nl/fragment/partycentrum-wasel [...]
Dank voor info via zoekplaatjes.nl : Sjoerd Eeftens , PeterSmaardijk en Leo R.

Winterswijk 1908

Winterswijk emplacement aanleg 1908

Winterswijk 1908

Wiuwert, Wieuwerd, Friesland met Oost Wierumer Oudvaart . Opfaert . Greidhoek. Sudwest Frieslan . Zuidwest Friesland . vintage ingekleurd. Oorspronkelijk 13e eeuwse kerk, in haar katholieke periode (tot ca. 1580) gewijd aan Sint Nicolaas. Daarna hervormde kerk. In de 2e helft van de 19e eeuw werd de kerk en toren verminkt met een verbouwing in neogotische stijl. De mooie kerktoren die nog wel op prenten te zien is, wsl 13e- of 14e-eeuws in romaanse stijl, met een typisch Fries zadeldak, dit werd neergehaald en vervangen door een nieuwe toren in een heel matige stijl, die voor neogotiek moet doorgaan. Het schip onderging dezelfde mishandeling .. het resultaat met lelijke bakstenen en slecht metselwerk is vreselijk.

Wiuwert Wieuwerd Fr....

Woerden vogelvlucht

Woerden vogelvlucht

Workum Markt vermoedelijk rond 1908. Workum (Fries: Warkum, [’varkm]?) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Workum is een van de Friese elf steden. In 2023 telde de plaats 4.570 inwoners. De plaats ligt grofweg tussen Hindeloopen en Bolsward.
Onder het postcodegebied van de plaats valt de buurtschap Kleine Wiske. Een deel van Workum is een beschermd stadsgezicht,[2] een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Workum telt 86 rijksmonumenten.

Workum Markt

Workum Noord Foto S. van der Zijl Amsterdam 1903. Workum (Fries: Warkum, [’varkm]?) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Workum is een van de Friese elf steden. In 2023 telde de plaats 4.570 inwoners. De plaats ligt grofweg tussen Hindeloopen en Bolsward.
Onder het postcodegebied van de plaats valt de buurtschap Kleine Wiske. Een deel van Workum is een beschermd stadsgezicht,[2] een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Workum telt 86 rijksmonumenten.

Workum Noord

Workum Hotel Stad Workum oude stadhuis kabinetkaart . Meijer & co Groningen;http://nl.wikipedia.org/wiki/Workum#mediaviewer/File:Merk1_Workum.jpg

Workum oude stadhuis...

Workum rond 1890. Workum (Fries: Warkum, [’varkm]?) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Workum is een van de Friese elf steden. In 2023 telde de plaats 4.570 inwoners. De plaats ligt grofweg tussen Hindeloopen en Bolsward.
Onder het postcodegebied van de plaats valt de buurtschap Kleine Wiske. Een deel van Workum is een beschermd stadsgezicht,[2] een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Workum telt 86 rijksmonumenten.

Workum rond 1890

Workum rond 1908

Workum rond 1908

Workum Sud foto S. van der Zijl Amsterdam Kalverstraat 219. Workum (Fries: Warkum, [’varkm]?) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Workum is een van de Friese elf steden. In 2023 telde de plaats 4.570 inwoners. De plaats ligt grofweg tussen Hindeloopen en Bolsward.
Onder het postcodegebied van de plaats valt de buurtschap Kleine Wiske. Een deel van Workum is een beschermd stadsgezicht,[2] een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Workum telt 86 rijksmonumenten.

Workum Sud

Wormerveer Zaanstreek. Foto A. Jager. A'dam

Wormerveer Zaanstree...

Woudrichem Kerk 11x17 cm

Woudrichem Kerk

Zeeland Fotograaf Corn. P. Snijders Middelburg .Op achterzijde: "Koelma Bosjeslaan 11 Vlissingen" . Maar daar is dit niet . Foto is een detail . Klederdracht. Boerenwoning. Huifkar. Boerderij. Boerenschuur . Zandweg. Vee.

Zeeland omg. Middel...