Stad & Land C t/m D

152 foto's. Laatste update op 28-05-2024.

Den Haag Binnenhof Poort Kabinetkaart A. Jager

BInnenhof Poort A. J...

De Steeg rond 1890

De Steeg Allee

De Steeg bij Arnhem en Rijn 1898 albumine foto 20 x 30

De Steeg bij Arnhem

Dedemsvaart Maalderij Langeweg 163a . Boerderij annex fabriek . Werkvolk. Paard en wagen

Dedemsvaart Maalderi...

Dedemsvaart. Maalderij. Boerderijhuis annex fabriek . Vaart, punter, werkvolk, paard en wagen

Dedemsvaart Maalderi...

Delfshaven Rotterdam Haven met molens alb. t.

Delfshaven bij Rotte...

Delft 'Twintowers'

Delft

Delft 1890 albumentype 12x 18 cm

Delft 1890

Delft 1890 albumenfoto 12x18

Delft 1890

Delft 1890 albumenfoto 18x25cm

Delft 1890

Delft achterzijde hooikade rond 1900. Erwin Esselink (Delft): Dit is een gezicht op de achterzijde van een rij huizen aan de Hooikade te Delft. De molen op de achtergrond is de Groenmolen, (niet zichtbaar)die in een storm in 1922 verongelukte en later werd afgebroken. De molen stond op de hoek van de huidige Westvest en de Zuidwal. Hoewel er veel is veranderd zijn de huizen op streetview nog goed herkenbaar. 
Website: http://goo.gl/maps/ETTos [...]

Delft achter Hooikad...

Delft: Breestraat in Delft.
Website: http://www.persco.nl/details.php?gid=139&pid=3511 [...]
Zaterdag 1-9-2012 23:23:33 
Dank Jan Spoolder voor Info.

Delft Breestraat 189...

Delft brug aan de voormalige Rotterdamse Poort. Samengestelde breedbeeld opname. Albumentype 1893 foto Henry de Louw

Delft Brug aan de vo...

Delft Delftsche Schi...

Delft Groenteveiling, Westvest 18 x 24 cm .De Delftsche Groenteveiling werd in 1901 opgericht door twaalf tuinders. De eerste twee jaar verkochten ze hun producten vanuit een pakhuis aan de Buitenwatersloot. Dit werd al snel te krap, dus verhuisde de veiling naar de Westvest. Hier lag toen aan een brede gracht met een haventje: de Spoorhaven. De tuinders kochten een stuk grond in deze haven en bouwden daar een veilinghuisje met een tribune voor de kopers. De veilig groeide snel: in 1907 verkochten al 150 tuinders er hun groente en fruit.

Het veilinghuisje aan de haven was vooral handig, omdat tuinders zo direct vanaf een boot hun producten konden veilen. Veel tuinders brachten hun kratten met groente en fruit met een platte boot vanuit het Westland naar de veiling. Verreweg het meest verkochte product waren komkommers. Daarnaast verkochten de tuinders ook: aardappelen, asperges, uien, aardbeien, tomaten, sla, peen, bloemkool, bonen en spinazie. Ook grappig om te weten: naast de groenteveiling zat toen een openluchtzwembad in de gracht waar zwemmers regelmatig tussen de groenteresten zwommen.

Delft Groenteveiling...

Delft Grote Kerk vroege foto plm 1870

Delft Grote Kerk 187...

De Delftsche Vliet is een kanaal met een lengte van 4,6 kilometer tussen Delft en Rijswijk, en is onderdeel van het Rijn-Schiekanaal, dat de verbinding vormt tussen de Oude Rijn nabij Leiden en Overschie.
Het deel vanaf Leiden tot even voor de huidige Hoornbrug nabij Rijswijk, bij Drievliet, wordt thans de Vliet genoemd. Deze verbinding volgt voor een deel de loop van het kanaal van Corbulo, de verbinding tussen Rijn en Maas die de Romeinen in de eerste eeuw aanlegden.
In het midden van de 12e eeuw werd de verbinding gegraven tussen Delft en het oude kanaal, dat liep tot de huidige locatie van de Hoornbrug: de Delftse Vliet. Oorspronkelijk heette het kanaal de Delf.
De Trekvliet werd in 1638 gegraven ten behoeve van de trekschuitverbindingen tussen Leiden, Delft en Den Haag. Van 1891 tot 1894 werd de Delftse Vliet verbreed. Het gedeelte vanaf Delft naar Overschie heet de Delftsche Schie.

Delft Kanaal en Mole...

Delft Koets met studenten tafereel . Foto CHs Abraas rond 1890

Delft Koets met stud...

Delft Molen 1891 Foto Henri de Louw

Delft Molen 1891

Delft. We zien hier het botenhuis van Laga aan de Nieuwe Laan in Delft. Op de achtergrond de voormalige gebouwen van de Technische Universiteit Afdeling Bouwkunde. Deze gebouwen zijn nu appartementen.
Het botenhuis is gebouwd in 1926. 
Zie http://www.architectuurgidsdelft.nl/?menuid=270.
Delft. Dank aan Martin Snuverink!

Delft Nieuwe Laan

Delft Nieuwe Lange Dijk met Nieuwe Kerk Foto Louw

Delft Nieuwe Lange D...

Delft Oostelijke poort met ophaalbrug . Foto 8x10 cm . Fotograaf onbekend . Foto gelatinetype.

Delft Oostelijke Poo...

De Oostpoort is de enig overgebleven stadspoort van de stad Delft. De poort werd rond 1400 gebouwd. De torens werden in de 16e eeuw verhoogd. De Oostpoort bestaat uit een landpoort en een waterpoort die met elkaar zijn verbonden door resten van een stadsmuur. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als woning en kunstgalerij. De naastgelegen Oostpoortbrug dateert uit 1514 en is net als de poort zelf ook een rijksmonument.

In themapark Huis ten Bosch in Japan is een replica te vinden van de Oostpoort en de bijgelegen ophaalbrug.

Delft Oostpoort rond...

Delft ter hoogte van de Rotterdamseweg no 48-50.Info Erwin Esselink:in de beeldbank van het archief van Delft vond ik een oude ansichtkaart, die dezelfde plek toont. De dubbele woning rechts is de enige bebouwing, die nog herkenbaar is. (www.virtueeldelftslexicon.nl, zoek op nr. 101643). Ook op streetview is het nog herkenbaar, het huidige adres is Rotterdamseweg 48 en 50.
Website: http://goo.gl/maps/taO7Q [...]
Info Martin Snuverink: De foto moet van tussen 1890 en 1900 dateren. Het is al verin de middag. Het huis links is danig verminkt en heet nu Buitenrust. Op de plaats van het koffiehuis aan de zijsteeg is nog steeds een horecabedrijf. Dit was vanouds een wijkje waar veel personeel van scheepswerven woonde. In 1850 was de Rotterdamseweg al bestraat.

Delft Rotterdamschew...

Delft Rotterdamseweg .Delft ter hoogte van de Rotterdamseweg no 48-50.Info Erwin Esselink:in de beeldbank van het archief van Delft vond ik een oude ansichtkaart, die dezelfde plek toont. De dubbele woning rechts is de enige bebouwing, die nog herkenbaar is. (www.virtueeldelftslexicon.nl, zoek op nr. 101643). Ook op streetview is het nog herkenbaar, het huidige adres is Rotterdamseweg 48 en 50.
Website: http://goo.gl/maps/taO7Q [...]
Info Martin Snuverink: De foto moet van tussen 1890 en 1900 dateren. Het is al verin de middag. Het huis links is danig verminkt en heet nu Buitenrust. Op de plaats van het koffiehuis aan de zijsteeg is nog steeds een horecabedrijf. Dit was vanouds een wijkje waar veel personeel van scheepswerven woonde. In 1850 was de Rotterdamseweg al bestraat.

Delft Rotterdamseweg...

Delft Stadhuis Delft rond 1870 
foto F. Braun a Dornach.

Delft Stadhuis 1870

Delft Stadhuis

Delft Stadhuis 1875

Delft stadhuis rond 1890 albumenfoto 18x25

Delft stadhuis 1890

Delft Station rond 1885. De eerste trein passeerde Station Delft op 31 mei 1847. Het station, dat op 3 juni 1847 zijn deuren opende, was aanvankelijk gesitueerd aan de Houttuinen. Doordat de toestroom van passagiers en goederen binnen enkele decennia sterk gegroeid was voor het relatief kleine station, werd er enkele honderden meters zuidelijker in 1885 dit nieuwe station geopend. Dit gebouw is een ontwerp van Christiaan Posthumus Meyjes sr. Inmiddels is dit station ook niet meer in gebruik.

Delft Station rond 1...

Delft Voorstraat plm 1870
 Dank MaWe kijken hier vanaf de brug bij de Oude Kerkstraat over de Voorstraat naar de Visbrug, de voetbrug die nu wit is. Het bewijs wordt geleverd door streetview. Het pand links dat geheel op de foto staat bestaat nog en is Voorstraat 13. Het volgende pand (15) is in 1922 door nieuwbouw vervangen. Nummer 17 en 19 (5 ramen breed) zijn duidelijk herkenbaar. 
De waterstaatskerk moet gestaan hebben ter plaatse van de huizen 45 A, 45B en 45C (gemeentelijke monumenten), op de hoek met de Baljuwsteeg. De toevoegingen A, B en C duiden erop dat deze huizen later tussengevoegd zijn. En inderdaad zien ze er nieuwer uit: gebouwd tussen 1870 en 1890, mede gezien de T-ramen.
Het pikante is dat ik van deze kerk geen afbeeldingen kan vinden en de kerk niet op enige kaart kan vinden. Je zou denken dat de kerk de voorganger is geweest van de veel grotere Hippolytuskerk aan de overzijde, de door Pierre Cuypers in 1884-1886 gebouwde neogotische kerk, die in 1974 is gesloopt. En dit klopt zowaar, want in http://www.virtueeldelftslexicon.nl/index.aspx?p=advanced&field=*&searchfor=hippolytuskerk*&operator=all&rubriek=topografie,portretten,historie,literatuur&showtype=single%20objects&first=6&rowCount=63
heb ik gevonden: 
Titel 	 	De Sint-Hippolytuskerk (1836-1886) in beeld 
dank Martin Snuverink

Delft Voorstraat Vis...

Delft, Vliet, Molen , Foto 8 x 10 cm . Gelatinetype, fotograaf onbekend. De Delftsche Vliet is een kanaal met een lengte van 4,6 kilometer tussen Delft en Rijswijk, en is onderdeel van het Rijn-Schiekanaal, dat de verbinding vormt tussen de Oude Rijn nabij Leiden en Overschie.
Het deel vanaf Leiden tot even voor de huidige Hoornbrug nabij Rijswijk, bij Drievliet, wordt thans de Vliet genoemd. Deze verbinding volgt voor een deel de loop van het kanaal van Corbulo, de verbinding tussen Rijn en Maas die de Romeinen in de eerste eeuw aanlegden. In het midden van de 12e eeuw werd de verbinding gegraven tussen Delft en het oude kanaal, dat liep tot de huidige locatie van de Hoornbrug: de Delftse Vliet. Oorspronkelijk heette het kanaal de Delft. De Trekvliet werd in 1638 gegraven ten behoeve van de trekschuitverbindingen tussen Leiden, Delft en Den Haag.
Van 1891 tot 1894 werd de Delftse Vliet verbreed. Het gedeelte vanaf Delft naar Overschie heet de Delftsche Schie.

Delft, Vliet, Molen

Delfzijl marktstraat 31 december 1887. 12x17 cm Albumentype Uitgave Borchert Vos Boek en Muziekhandel, Tabak en sigaren

Delfzijl Marktstraat

Delfzijl Waterstraat 31 december 1887; uitgave Borchert Vos Delfzijl; boek en muizekhandel Tabak en sigaren

Delfzijl Waterstraat

Cab. card photo C.W. Bauer

Den Bosch 1870

den Bosch 1890 albumenfoto 18 x 25

Den Bosch 1890

Den Bosch 1890 Straatscene . Albumenfoto 18x25

Den Bosch 1890

Den Bosch Markt,man met kalkoen twee honden. Zat bij foto met een afbeelding van een pakboot met de naam 's Hertogenbosch

Den Bosch Markt

Den Bosch markt rond 1885

Den Bosch Markt

Albumentype

Den Bosch Markt 1890

Den Bosch Poffer cdv Foto : Leonard Stollenwerk Den Bosch geb. Aken 24 september 1829. Winkelier in spiegels, spiegelfabrikant en fotograaf. Verhuisde november 1862 van de Vughterstraat naar de Hinthamerstraat tegenover het gebouw van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap. Ging daarna terug naar de Vughterstraat H2 en voor 1869 naar de Peperstraat. Vertrok op 4 april 1883 naar Den Haag.. Conditie Inktvlekken

Den Bosch Poffer

Vught, Taalstraat spoor van Paardentram Den Bosch-Vught .
Tram, tramspoor

Den Bosch Vught 1880

Den Bosch Zuid W. Va...

Den Haag

Den Haag Scheveningse Veer

Den Haag

Den Haag Boerderij Meyvliet , gebouwd op de plaats van het oude buiten Meyvliet rond 1882 Meyvlietweg 150-151; Info Martin Snuverink: V/h Leidschendam

Den Haag Meyvliet

Den Haag Spui, Hoek Uilebomen amateurfoto 27 april 1910 Info martin Snuverink Dit is het Spui, hoek Uilebomen. De zeilmakerij is de Fa Van der Stigchel, die tot 10 jaar terug hier nog zat. Op de achtergrond links de Boomsluiterskade en rechts de Petterijkade.

Den Haag Spui 1910

Den Haag Alexanderstraat rond 1860. Stereofoto

Den Haag Alexanderst...

Den Haag Alexanderstraat.Rechter deel van stereofoto rond 1860

Den Haag Alexanderst...

Bezuidenhoutseweg 1870 Haagse Bos

Den Haag Bezuidenhou...

Den Haag Bierkade Photochrome Photoglobe Zurich 17466; De Bierkade is een kade en gracht in het centrum van Den Haag. De Bierkade, en in het verlengde daarvan de Dunne Bierkade, liggen tussen Hollands Spoor en de Grote Markt.In 1615 werd de kade bestraat door metselaar Matthijs Mattheusz. De kade werd in de 17e eeuw de Bierkaay genoemd. Aangezien Den Haag officieel geen stad was, mocht er geen bier gemaakt worden. Al het voornamelijk uit Delft aangevoerde bier werd naar de Bierkade gebracht en mocht alleen op die plek verhandeld en gelost worden zodat de betaling der accijnzen gecontroleerd kon worden. Bierstekers mochten aan de Bierkade wonen, biertappers en herbergiers niet.http://nl.wikipedia.org/wiki/Bierkade_(Den_Haag)

Den Haag Bierkade

Den Haag Bierkade . De Bierkade is een kade en gracht in het centrum van Den Haag. De Bierkade, en in het verlengde daarvan de Dunne Bierkade, liggen tussen Hollands Spoor en de Grote Markt. In 1615 werd de kade bestraat door metselaar Matthijs Mattheusz. De kade werd in de 17e eeuw de Bierkaay genoemd. Aangezien Den Haag officieel geen stad was, mocht er geen bier gemaakt worden. Al het voornamelijk uit Delft aangevoerde bier werd naar de Bierkade gebracht en mocht alleen op die plek verhandeld en gelost worden zodat de betaling der accijnzen gecontroleerd kon worden. Bierstekers mochten aan de Bierkade wonen, biertappers en herbergiers niet. 
De Dunne Bierkade is het verlengde van de Bierkade in zuidelijke richting. Hier werd het dunne of lichte bier verhandeld. De overkant van de bierkade heet het Groenewegje, dat ook in de 17de eeuw werd bebouwd. Het werd mogelijk vernoemd naar Ariens Groenewech, die er in 1634 twee erven en huizen kocht. 
Halverwege de 17e eeuw woonde stadsarchitect Claes Dircx van Balckeneynde (bouwer van het Catshuis) op Bierkade 18, gebouwd in 1638 door Pieter Post. Verder bezat de schilder Jan van Goyen hier enkele huizen waaronder het pand op nummer 16 waar hij zelf woonde. Jan Steen woonde enige tijd bij hem en trouwde met zijn dochter. Paulus Potter, schoonzoon van Van Balckeneynde, huurde de woning ernaast, nummer 17, waar in het begin van de 20ste eeuw uitgever Johannes Nicolaas Voorhoeve woonde.

Den Haag Bierkade

Den Haag Bierkade 4-20. Met Schroefbootdienst Amsterdam. Rond 1900 .

Den Haag Bierkade

Den Haag Binnenhof Poort

Den Haag Binnenhof P...

Den Haag Binnenhof Tram 1909

Den Haag Binnenhof T...

Den Haag C. Huygensplein foto Oosterhuis 1860

Den Haag C. Huygensp...

Den Haag Constantijn Huygensplein CDV, foto Pieter Oosterhuis rond 1870. deel stereofoto

Den Haag Const. Huyg...

Den haag Dunne Bierkade. info Martin Snuverink: Dit is niet het Spui, maar de Dunne Bierkade links en het Groenewegje rechts. De brug is de Wagenbrug.Amateur foto April 1910 .

Den Haag Dunne Bierk...

Den Haag Edison- en ...

Den Haag Groenmarkt detail stereofoto rond 1880 ntk

Den haag Groenmarkt

Den Haag Groenmarkt 10 julij 1893 albumenfoto groot. Etablishement Het Gouden Hoofd.e Groenmarkt in het centrum van Den Haag is een straat waar vroeger markt gehouden werd. Vanuit het Buitenhof kan men pas sinds 1814 rechtstreeks via de Gravenstraat, waaraan sinds 1895 de Bonneterie ligt, naar de Groenmarkt en dan naar de Riviervismarkt en de Visbank. Voor 1814 was het Buitenhof omsloten en kon men alleen via de Gevangenpoort naar de markt.

Den Haag Groenmarkt ...

Den Haag : Groot Hertoginnelaan. Martin Snuverink: Groot Hertoginnelaan gezien richting Laan van Meerdervoort ca 1909.
Zie http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/indeling/detail/form/advanced/start/57?q_straat_facet=%22Groot+Hertoginnelaan%3B+01%3B+Ln.+v.+Meerderv.-Wald.+Pyrm.kd.+%28nrs.+1-39+en+2-66%29%22&q_datum_from_year=1880&q_datum_to_year=1915&body=advancedSearch

Den Haag Groot Herto...

Den Haag Grote Markt . Op de plaats waar het plein nu is, stond sinds 1452 het St. Elizabeth Convent, dat in 1584 afbrandde. Dit was een van de vier nonnenkloosters die aan het eind van de Middeleeuwen in Den Haag waren gebouwd. Tijdens de Reformatie werden de restanten van het klooster afgebroken, en de grond werd doorverkocht. In 1614 werd op deze plaats het marktplein aangelegd waar de groente- en fruitmarkt werd gehouden. In dezelfde periode groef men de Lutherse Burgwal (een gracht), waardoor de Grote Markt per schip bereikbaar werd. In 1642 werd de voor Den Haag belangrijke Prinsegracht aangelegd. Deze verbond de stad via de Loosduinsevaart met het Westland en kwam uit bij de Grote Markt, die sindsdien over twee vaarroutes bereikbaar was. De boeren uit het Westland konden zo eenvoudig hun waren naar Den Haag vervoeren en de Grote Markt groeide uit tot de belangrijkste markt van de stad. Naast groenten en fruit werd er ook koren, boter en kaas verhandeld. Hiervoor werden grote handelshuizen gebouwd zoals het Koorenhuis en het Boterhuis.

Den Haag Grote Markt...

Den Haag Grote Markt Albumentype

Den Haag Grote Markt

Den Haag Grote Markt . Op de plaats waar het plein nu is, stond sinds 1452 het St. Elizabeth Convent, dat in 1584 afbrandde. Dit was een van de vier nonnenkloosters die aan het eind van de Middeleeuwen in Den Haag waren gebouwd. Tijdens de Reformatie werden de restanten van het klooster afgebroken, en de grond werd doorverkocht. In 1614 werd op deze plaats het marktplein aangelegd waar de groente- en fruitmarkt werd gehouden. In dezelfde periode groef men de Lutherse Burgwal (een gracht), waardoor de Grote Markt per schip bereikbaar werd. In 1642 werd de voor Den Haag belangrijke Prinsegracht aangelegd. Deze verbond de stad via de Loosduinsevaart met het Westland en kwam uit bij de Grote Markt, die sindsdien over twee vaarroutes bereikbaar was. De boeren uit het Westland konden zo eenvoudig hun waren naar Den Haag vervoeren en de Grote Markt groeide uit tot de belangrijkste markt van de stad. Naast groenten en fruit werd er ook koren, boter en kaas verhandeld. Hiervoor werden grote handelshuizen gebouwd zoals het Koorenhuis en het Boterhuis. Alb. Type 20x 25

Den Haag Grote Markt...

Den Haag Boerderij Hanenburg Hanenburglaan . https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/f2b3561e-4f07-460b-99cd-b101ff0602e5/media/4d7a9244-0633-485d-8dc1-1089cab1e7d2

Den Haag Hanenburgla...

Den Haag Het Zieke rond 1875
Stereofoto A. Jager Water 10 A'dam

Den Haag Het Zieke

Den Haag het Zieke rechter beeld van stereo. Rond 1870

Den Haag Het Zieke 1...

Alb Type 20x25 not Mount

Den Haag Hofvijver

Den Haag Hofvijver

Den Haag Hofvijver 1...

Den Haag Kerk Jacobus de meerdere 98 m hoog, foto kort na de bouw 1878

Den Haag Kerk Jacob....

Kabinetkaart uit Leporello

Den Haag Kneuterdijk...

Den Haag Koningskade. Uitgave A. Jager Amsterdam

Den Haag Koningskade

Opgelost door Erwin Esselink: 'Molen huis en hooimijt' is de nog bestaande Laakmolen te Den Haag, thans geheel ingebouwd. Zie ook: http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=935 Molen huis, koetsje en hooimijt 21x28cm Albumentype rond 1880

Den Haag Laakmolen

Den Haag Nieuwe Haven rond 1900 lichtdruk

Den Haag Nieuwe Have...

Den Haag Nieuwe Scheveningseweg rond 1910 . Glasplaat positief. 8x8 cm. Gecertificeerd amateur fotograaf A.P.C. van Son uit Haarlem.

Den Haag Nieuwe Sche...

Den Haag Noordeinde Standbeeld koning Willem 1 . stereofoto detail

Den Haag Noordeinde

Den Haag Noordeinde . Standbeeld Willem de Zwijger. Glasplaat positief. Rond 1890

Den Haag Noordeinde

Den Haag Noordeinde Monument Willem de Zwijger rond 1895. Diapositief

Den Haag Noordeinde

Den Haag Noordeinde, gezigt op het paleis van wijlen Koning Willem 2

Den Haag Noordeinde ...

Den Haag. Oude Stadhuis rond 1890

Den Haag oude stadhu...

Den Haag paleis gezien vanaf de Kneuterdijk 1870

Den Haag Paleis 1870

Den Haag, Plaats, standbeeld Johan de Witt, Nilmij, Nationaal Kasregisters . Diapositief rond 1905

Den Haag Plaats

Den Haag Plein !870 Willem de Zwijger, Albumen 13 x 9 cm amateur

Den Haag Plein 1870

Den Haag Plein Detail stereofoto rond 1880

Den Haag Plein detai...

Den Haag Prinsegrach...

Den haag Prinsessengracht rond 1885 met opschrift Bij de Academie Albumentype 18x18 cm

den Haag Prinsesseng...

Den Haag Prinsessengracht 1885 Albumentype 18x28

Den Haag Prinsesseng...

Den Haag Prinsessengracht

Den Haag Prinsesseng...

Den Haag Reinkenstraat Photogravure

Den Haag Rienkenstra...

Den Haag Scheveningen foto Wolrabe rond 1875

Den Haag Scheveninge...

Den Haag Scheveningen

Den Haag Scheveninge...

1870, Albumentype

Den Haag Scheveninge...

den Haag Scheveningen Seinpost
deel stereofoto Foreign Scenery

Den Haag Scheveninge...

Den Haag Scheveningen Kurhaus 1909

Den Haag Scheveninge...

Den Haag Scheveningse Veer, collodion na 1906

Den Haag Schevenings...

Den Haag Spui 27x 22 cm Albumentype

Den Haag Spui

Den haag Foto de Jager 13x21

Den Haag Spui 1885

Den Haag Spui 1890

Den Haag Spui 1890

Den Haag Spui 1890 detail albumentype

Den Haag Spui 1890 d...

Den Haag Hoek Spuistraat Achterom . Horlogerie K.J. Enthoven. 1884

Den Haag Spuistraat

Den Haag Strand Scheveningen

Den Haag Strand 1880

Den haag Suezkade alb. type

Den Haag Suezkade

Den Haag Turfmarkt rond 1880 Albumentype

Den Haag Turfmarkt

Den Haag rond 1864 Foto A.Braun a Dornach haut Rhin

Den Haag Turfmarkt 1...

Den Haag Turfmarkt Detail 1880

Den Haag Turfmarkt d...

Den Haag Valkenboschlaan en Copernicusplein rond 1900 . Valckenboschkwartier. Originele grote foto 18 x 28 cm Gelatinetype. Foto uit de tijd. Vintagefoto.

Den Haag Valkenbosch...

Den Haag Veenkade 1880 Haanmolen de Rode Haan Albumentype 22x16

Den Haag Veenkade 18...

Den Haag Vijverberg

Den Haag Vijverberg

Den Haag Vijverberg 1870.

Den Haag Vijverberg

Den Haag Voorhout monument Hertog van Saksen Weimar. Foto Oosterhuis

Den Haag Voorhout

Den Haag Zeestraat De Zeestraat in Den Haag is het verlengde van het Noordeinde richting Scheveningen. Aan de straat liggen tientallen rijksmonumentale gebouwen. Tot het einde van de 17de eeuw lag Den Haag voornamelijk binnen de singels. Tussen Den Haag en Scheveningen waren duingebieden waar gejaagd werd, waar molens en een enkele boerderij stonden, waar schapen liepen en waar landgoederen lagen zoals Zorgvliet en Clingendael.

Om naar Scheveningen te gaan, verliet men de stad door een poort aan het einde van het Noordeinde. Met een veer en later over de Scheveningsebrug stak men de singel over. Het heet aan de rechterkant nog steeds de Scheveningse Veer, aan de linkerkant ligt de Hoge Wal, waaraan de Koninklijke Stallen liggen die verbonden zijn met de tuin achter het Paleis Noordeinde. De Zeestraat en haar verlengde, de Scheveningse Zeestraat, later de Scheveningseweg genoemd, werden in het midden van de 17de eeuw aangelegd.

Den Haag Zeestraat a...

De Kanaalweg in Den Helder.

http://vanuitdenhelder.nl/modules/xcgal/displayimage.php?pid=522&album=3&pos=344

Den Helder

Den Helder Kanaalweg diapositief;

Den Helder Kanaalwe...

Den Helder Kanaal(weg) Ijsgezicht Gracht Winkel met toneelatributen.

Den Helder Kanaalwe...

Den Helder Dijkstraat. Foto uitgave A.J. Maas. Boekhandel Dijkstraat 16 rond 1900

Den helder Dijkstraa...

Den Helder Nieuwe Diep, vintage foto van een woonhuis in Den Helder (Nieuwediep), ca. 1875. Met op de keerzijde de annotatie: 'Huis in Nieuwediep van hr. en mevr. A. Vos-Bisdom toen zijn ouders er nog woonden. Mevr. Vos-van Schagen staat met jong overleden zoontje achter het raam'. Albuminetype , afmeting: beeldmaat 18 x 15,5 cm, in passe-partout (26,5 x 21 cm).

Den Helder Nieuwe Di...

Den Helder Westergracht

Den Helder Westergra...

collodion na 1906

DenHaag Scheveningse...

Deventer Bergpoort afgebroken in 1862 De Brinkpoort in het noorden, de Zandpoort in het zuidoosten en de Bergpoort in het noordoosten vormden de verbindingen met de buitengebieden. De Bergpoort wordt deels aan Hendrick de Keyser toegeschreven en staat tegenwoordig in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Deventer Bergpoort v...

Deventer Binnengracht, in de middeleeuwen de stadsgracht, aan de achterzijde van de Smedenstraat, foto rond 1875. Op de achtergrond rechts stoommeelfabriek Hulscher, die stond op de splitsing Zwolschestraat ( nu T.G. Gibsonstraat) - Graaf van Burenstraat. Op de voorgrond links de leerlooierij van Slichtenbree, gelegen in de bocht van de Smedenstraat. De huisjes aan de rechterkant waren deel van het Park

Deventer Binnengrach...

Deventer: Bokkinghang 3-5 .Op de hoek van de Zandpoort staat het herenhuis Zandpoort 15 dat in 1859 gebouwd is, het had zijn ingang aan de Bokingshang. Iets verderop het grote pakkhuis Bokkingshang 3, dat in 1871 is gebouwd voor de fa. Ten Hoopen en Ten Zijthoff, kooplieden in granen, zaden, meel enz. Gelet op de hoge waterstand van de Haven zal deze foto uit 1876 dateren. Deventer Haven Grote Albumenfoto 20x30 cm

Deventer Bokkingshan...

Deventer omgeving Noordenberg met molen de Drie Gebroeders beek en Meelbrug rond 1870 . Albumentype, vroege afdruk, is kennelijk genaakt met een kapotte plaat met ontbreken rechter bovenhoek. Thans Gibsonstraat . Latere afbeeldingen bekend met ontbreken van deel rechter huisje en achterdeur

Deventer Meelbrug Mo...

Deventer Noordenberg 3 molens. Deventer is een van de vijf oudste steden van Nederland. De plaats staat al in 9e-eeuwse bronnen van het bisdom Utrecht vermeld. In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over zeven hoeven in Daventre portu (de haven bij Deventer). In 952 wordt Deventer in een schenkingsoorkonde van koning Otto I als stad vermeld. Nadat de plaats in de loop der tijd steeds meer rechten en privileges had verworven, ontving ze in 1123 van keizer Hendrik V de beschikking over de gemeentelijke gronden. Dit wordt door historici beschouwd als het moment van verkrijgen van stadsrechten door de inwoners.

Deventer Noordenberg...

Deventer omgeving Noordenbergpoort . foto Bosse 1876

Deventer Noordenberg...

Deventer ophaalbrug

Deventer ophaalbrug

Dinteloord postkoets albumentype mount

Dinteloord 1895

Doesburg 1890

Doesburg 1890

Dokkum Grote Breedstraat op de achtergrond de Waag. Dank voor de oplossing Dick Zweers, Tiny Kingma Bruinenberg:

Dokkum Gr. Breedstra...

Dokkum Hoogstraat Vlasstraat Glasplaat Opgelost Wim de Gans Koning

Dokkum Hoogstraat Vl...

Dokkum Vlasstraat Hoogstraat . Opgelost door Wim de Koning Gans . Dank.

Dokkum Vlasstraat

Website: Dit is de Westersingel in Dokkum https://www.pinterest.com/pin/525654587731302952/ [...] Dank tiny kingma bruinenberg (boornbergum):voor de oplossing

Dokkum Westersingel

Donkerbroek Friesland

Donkerbroek Frieslan...

Doorn 1895 Hoofdstraat lichtdruk

Doorn Hoofdstraat

Doorn, foto van het huis van G . Lagerweij & zn. Op het bord staat 'Eerste Doornsche Glazenwasscherij, Huis en Rijtuigschilder, Aanzegger'. Fotograaf onbekend.

Doorn, huis rijtuigs...

Dordrecht. Kab kaart Leon & Levie

Dordrecht 1880

Dordrecht albumentype rond 1875

Dordrecht Albumentyp...

Dordrecht Groothoofd-Poort.uitg A.Jager

Dordrecht Groothoofd...

Dordrecht Grote Kerk Uitg. A. Jager

Dordrecht Grote Kerk

Dordrecht: Kab Kaart A.Jager foto toegeschreven aan Pieter Oosterhuis

Dordrecht Merwedekad...

Dordrecht Nieuwe Haven 1895 albumentype 9x12

Dordrecht Nieuwe Hav...

Dordrecht rond 1890

Dordrecht rond 1890

Dordrecht en De Grote Kerk, deze heeft een voorganger in romaanse stijl gehad waarvan de fundamenten bij opgravingswerkzaamheden onder het huidige gebouw zijn gevonden. De tegenwoordige kerk is opgetrokken in een vrij sobere variant van de Brabantse gotiek waarvan ze een van de meest noordelijke representanten is. Het is ook de enige grote stadskerk in het voormalige graafschap Holland die volledig in steen is overwelfd.

Het oudste deel van de tegenwoordige kerk is het Mariakoor, een kapel ten noorden van het hoogkoor die vanaf 1285 werd opgetrokken. Misschien was de verheffing tot kapittelkerk in 1367 aanleiding tot grootscheepse nieuwbouw. De kerk werd in 1457 ernstig beschadigd door een grote stadsbrand, maar vier jaar later was de schade hersteld. Rond 1470 had de kerk haar huidige vorm. De Vlaamse bouwmeester Everaert Spoorwater heeft een belangrijk aandeel gehad in de bouw. De toren, ontworpen door Antoon I Keldermans, werd gebouwd vanaf circa 1504 maar zij is nooit geheel voltooid. De kerk is voor het laatst van 1982 tot 1987 geheel gerestaureerd.

Dordrecht rond 1895

Dordrecht Stadsgezicht rond 1875. De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht is de grootste kerk van deze stad en dateert van rond 1300 . Het is een kruisbasiliek in Brabants-gotische stijl met een onvoltooide toren en de op een na oudste kerk van de stad (de oudste heet paradoxaal genoeg de Nieuwkerk). In 1572 kwam de kerk in handen van de protestanten. De kerk staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990.

Dordrecht stad en O....

Dordrecht Villa Rozenhof 1891. Foto Mogelijk Jacob Olie

Dordrecht Villa Roze...

Dordrecht Voorstadhaven Albumentype 13x18 cm datering rond 1890

Dordrecht Voorstadha...

Dordrecht Voorstraat Haven . Glasplaat positief rond 1905. Foto A.P.C. van Son. Gecertificeerd amateurfotograaf. Haarlem.

Dordrecht Voorstraat...

Dordrecht Winter 1927 Bevroren Oude Maas Rivier. Foto Atelier Brugman

Dordrecht Winter Maa...

Dordrecht straatbeeld, De Korte Engelenburgerkade met de pakhuizen Engeland en Rusland. De Catrijnepoort geeft uitzicht op de Oude Maas en Zwijndrecht. Poort wordt ook wel Zwijndrechtse Poort genoemd en Catharijnepoort. Orgelman (?) . Fotograaf A.P.C. van Son Haarlem. Datering rond 1910 Glasplaat positief 8x 12 cm .

Dordrecht Zwijndr. ...

Drachten Dorpsgezicht met Societeit Tessia (?) en "rechts boven de Linden uitstekend dakvenster van huis/directeurswoning Post Telegraaf"

Drachten Dorpsgezich...

Drachten, Friesland, veemarkt rond 1870. CDV . Zeldzame vroege foto. Fotograaf onbekend . Koeien, paarden, stieren

Drachten Veemarkt 18...

Dreumel naar de dijk Gemeente West Maas en Waal . Opschrift achterop 'Voorheen Nuland'. Zilverbromide rond 1900 17x11

Dreumel v/h Nuland

Driebergen Rijsenburg Boerderij Rijzenburg met hooimijt. Bijna identieke foto met achterop de tekst Rijzenburg. Boerderij in bosch met Marie, Jo, Toon en Fie' via : https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-archieven/?mizig=902&miadt=74&miaet=1&micode=151&minr=1647255&miview=ldt

Driebergen Rijsenbur...