PhotoMuseum.nl

19th century photography

PhotoMuseum.nl is gespecialiseerd in 19e eeuwse fotografie met het accent op Nederlandse stads- en dorpsgezichten. Het is ontstaan uit de particuliere verzameling van Rob Wagenaar, huisarts in Zeist. Behalve de topografische afdeling, zijn er zalen met voorbeelden van diverse fototechnieken, zoals daguerreotypes, ambrotypes en ferrotypes. De meeste foto's op papier betreffen zogenaamde albumentypes, meestal van voor 1895, collodiumtypes en gelatinetypes. Ook is er een zaal met vroege portret- en klederdrachtfotografie.

Nieuwste foto's laatste update 16-09-2017

Amsterdam Rokin rond 1880. Albumentype. foto v/h collectie Barker

Amsterdam Rokin rond...

Rotterdam Station Beurs Later Station Blaak . Dit eerste station op deze plaats heette oorspronkelijk Rotterdam Beurs, genoemd naar het nabijgelegen beursgebouw De Beurs. Het station werd in 1877 geopend en was onderdeel van het Luchtspoor. Vanwege de verhoogde ligging van het spoor kreeg het stationsgebouw een verdieping meer dan toentertijd gebruikelijk, zodat de eerste verdieping op gelijke hoogte lag met het perron. Het station kreeg als eerste Nederlandse station een overkapping van smeedijzer in plaats van gietijzer. Tijdens Bombardement 1940 verloren gegaan. Foto toont alle kenmerken van de fotograaf Pieter Oosterhuis, die meerdere foto's leverde voor de serie La Hollande Piitoresque van uitgever Corn.  Wasch te Rotterdam.

Rotterdam Station Ro...

Rotterdam Delftsche Vaart naar Raambrug rond 1869/1870 . Detail . Foto mogelijk van Pieter Oosterhuis. Uitgave La Hollande Pittoresque van Corn. Wasch Rotterdam

Rotterdam Delftsche ...

Rotterdam Delftsche Vaart naar Raambrug rond 1869/1870 . Zeldzame foto mogelijk van Pieter Oosterhuis. Uitgave La Hollande Pittoresque van uitgever Corn. Wasch Rotterdam . P.Oosterhuis leverde meer foto's voor deze zeer zeldzame serie.

Rotterdam Delftsche ...

Dordrecht en De Grote Kerk, deze  heeft een voorganger in romaanse stijl gehad waarvan de fundamenten bij opgravingswerkzaamheden onder het huidige gebouw zijn gevonden. De tegenwoordige kerk is opgetrokken in een vrij sobere variant van de Brabantse gotiek waarvan ze een van de meest noordelijke representanten is. Het is ook de enige grote stadskerk in het voormalige graafschap Holland die volledig in steen is overwelfd.

Het oudste deel van de tegenwoordige kerk is het Mariakoor, een kapel ten noorden van het hoogkoor die vanaf 1285 werd opgetrokken. Misschien was de verheffing tot kapittelkerk in 1367 aanleiding tot grootscheepse nieuwbouw. De kerk werd in 1457 ernstig beschadigd door een grote stadsbrand, maar vier jaar later was de schade hersteld. Rond 1470 had de kerk haar huidige vorm. De Vlaamse bouwmeester Everaert Spoorwater heeft een belangrijk aandeel gehad in de bouw. De toren, ontworpen door Antoon I Keldermans, werd gebouwd vanaf circa 1504 maar zij is nooit geheel voltooid. De kerk is voor het laatst van 1982 tot 1987 geheel gerestaureerd.

Dordrecht rond 1895

De Oostpoort is de enig overgebleven stadspoort van de stad Delft. De poort werd rond 1400 gebouwd. De torens werden in de 16e eeuw verhoogd. De Oostpoort bestaat uit een landpoort en een waterpoort die met elkaar zijn verbonden door resten van een stadsmuur. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als woning en kunstgalerij. De naastgelegen Oostpoortbrug dateert uit 1514 en is net als de poort zelf ook een rijksmonument.

In themapark Huis ten Bosch in Japan is een replica te vinden van de Oostpoort en de bijgelegen ophaalbrug.

Delft Oostpoort rond...

Nederland mogelijk Dordrecht rond 1895 albumentype 9x12

Nederland mogelijk D...

Amsterdam Rokin gezien richting Dam en  Damrak Detail.  Links nr 168 oude Schuilkerk Het Boompje voor de afbraak in 1910 .

Amsterdam Rokin Deta...

Amsterdam Leidseplein Schouwburg rond 1910

Amsterdam Leidseplei...

Amsterdam Damrak  gezien vanaf de Dam richting CS , Beurs van Berlage en Koetsje.  Centraal Station in de verte.

Amsterdam Dam Damrak...

Amsterdam Rokin naar Damrak gezien ter hoogte van  links nummer168 voormalige Schuilkerk Het Boompje . Foto van voor 1910

Amsterdam Rokin 168 ...

CDV van  Charlie & Fraser foto Moira & Haigh  Portman Sq. W.  London rond1863

England CDV Charlie ...

Onze Collectie
Telt inmiddels 1446 foto's. Kijk gerust eens rond.

Te Koop
Een aantal foto's is te koop. Dit wordt bij de foto's aangegeven.

Op Zoek
Het museum is geïnteresseerd haar collectie uit te breiden.

Onze Collectie

Photomuseum.nl is zeer geïnteresseerd in ieder aanbod van oude foto's. Dus heeft u bijzondere 19e-eeuwse fotografie die niet in uw collectie past, dit e-photomuseum houdt zich van harte aanbevolen ook voor hele collecties. info@photomuseum.nl

Waar is dit?

Op de afdeling stad en land is een zaal 'Help'met foto's van onbekende locaties. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Desgewenst kunt u een eigen foto insturen, die dan op de site wordt geplaatst met uw vraag. Sturen naar: info@photomuseum.nl